Stol ikke på COALA.


Læs afsnittet ’COALA er allerede virkelighed’ i manifestet.


Det sidste ord i hver linje. Altid fra øverst til nederst.


COALA skal knækkes